COPYRIGHTS

 

 

 

Design (c) Webbee

 

Het volledige design dat u kan vinden op deze website is intellectueel eigendom van Webbee en is toegekend aan PartyFood. We hebben hard gewerkt aan dit design en willen dan ook onze rechten hierop laten gelden! We zullen niet nalaten bij misbruik een gerechtelijke vervolging in te zetten.

 

Niets van het design mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PartyFood.

Indien u interesse of vragen heeft ivm het webdesign willen we u graag te woord staan via het contactformulier.

 

Inhoud

Foto's: voor alle foto's op deze website geldt een copyright. Zij mogen niet zonder toestemming worden overgenomen.

 

Het logo: het PartyFood logo behoort tot de intellectuele eigendommen van PartyFood. Wij hebben alle mogelijke inspanningen geleverd om de correctheid van de informatie op deze website te verzekeren. Toch kunnen wij geen enkele garantie bieden dat alle gegevens correct zijn. PartyFood kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies die kan voortkomen uit het gebruik van deze website.