DISCLAIMER

 

 

JUISTHEID VAN DE GEGEVENS:

 

Wij hebben alle mogelijke inspanningen geleverd om de correctheid van de informatie op deze website te verzekeren. Toch kunnen wij geen enkele garantie bieden dat alle gegevens correct zijn. Bar en/of Webbee kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies die kan voortkomen uit het gebruik van deze website.

 

PRIVACY

Respect voor de privacy

Het is mogelijk dat wij af en toe wijzigingen aanbrengen aan deze pagina. Daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te consulteren. Als u op onze site blijft nadat u deze pagina hebt bezocht, betekent dat dat u instemt met onze privacy-regels en de mogelijke aanpassingen ervan.

 

Ons engagement en onze visie

PartyFood verzamelt geen informatie over de gebruikers behalve de gegevens die vrijwillig door de gebruikers zelf ter beschikking worden gesteld. PartyFood verbindt zich ertoe het prive-karakter van uw persoonlijke gegevens te respecteren. Wij verkopen noch ruilen uw gegevens met andere organisaties.


1/ Welke gegevens verzamelen wij?
a) Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres. Deze gegevens worden enkel verzameld met betrekking tot specifieke activiteiten zoals lidmaatschap, campagnes, opiniepeilingen, de intekening op nieuwsbrieven, enz.

 

b) PartyFood verzamelt informatie over het aantal bezochte pagina's of de gedownloade bestanden. Deze gegevens verschaffen ons een beeld van het aantal bezoekers aan onze website en van de meest (of minst) bezochte pagina's. Die informatie verstrekt ons geen enkele inlichting over wie u bent en waar u woont, maar maakt het ons mogelijk onze website te verbeteren.

 

2/ Waar worden deze gegevens bewaard?
De persoonlijke gegevens die ons worden toegestuurd via de formulieren van deze website of mail, worden bewaard in onze databestanden in Belgie. Party Food verbindt zich ertoe deze informatie niet door te spelen aan andere organisaties, tenzij u ons daar de toestemming toe geeft.

 

3/ Uw recht op toegang tot uw gegevens
U kunt ons op gelijk welk moment een kopie vragen van uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.


Externe links

Deze links zijn alleen maar aangebracht voor uw comfort. De inhoud van deze sites staat niet onder onze controle en wij kunnen op geen enkele manier de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan of voor enig ander materiaal op deze sites, voor het gebruik van deze sites of voor de producten en diensten die op deze website worden voorgesteld. Wij kunnen dan ook in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt door het gebruik van onze websites die met de onze zijn gelinkt, ongeacht het feit of wij wel of niet gewaarschuwd zijn over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

 

Indien u nog vragen hebt over ons beleid met betrekking tot de bescherming van de privacy, kunt u altijd contact opnemen via het contactformulier.